aanmeldings voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de diensten van de kledingbank, dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden. En vragen wij u de gevraagde documenten mee te sturen en het aanmeldingsformulier volledig in te vullen.

Nodige documenten:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs/paspoort/verblijfsvergunning van alle gezinsleden

  • Inkomens overzicht met stempel en handtekening van uw desbetreffende hulpverlenende instantie/hulpverlener

  • Bij nieuwgeboren kinderen binnen het gezin vragen wij u een kopie van de geboorteakte te overhandigen

  • Het aanmeldingsformulier

 

Voorwaarden:

  • U moet tenminste in contact staan met de voedselbank, Buurtteam of andere hulp instanties

  • U woont in de gemeente Utrecht

  • U staat in contact met of bent onder begeleiding van hulpverlenende instantie(s)

 

Na ontvangst van alle benodigde documenten en het aanmeldingsformulier wordt er contact met u opgenomen voor het inplannen van een afspraak / intake gesprek.